پیش بارگذاری
لوگو تردز چه معنایی دارد؟

لوگو تردز چه معنایی دارد؟

زمانی که با دقت لوگو را بررسی می‌کنیم، متوجه شباهت‌های آن با لوگو اینستاگرام و علامت اَت ساین (@) می‌شویم. طراحان لوگو ظاهرا مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند و دست روی نماد مشخص و آشنایی گذاشته‌اند، این انتخاب مانند بسیاری از آثار حرفه‌ای نتیجه‌ای ساده و قابل فهم اما مسیری پیچیده و عمیق را پیموده است. مهمترین اتفاق و ایده لوگو استفاده از شکل دیگری از حرف a است.

ادامه مطلب