امروز به چه نوع ویرایش هایی نیاز دارید؟

شما می توانید چندین سرویس را برای هر مجموعه ویرایش اضافه کنید. اگر تصاویری دارید که نیاز به ویرایش های متفاوتی دارند، لطفاً برای هر مجموعه یک قیمت جداگانه درخواست کنید.

چه زمانی به تصاویر خود نیاز دارید؟

اگر فرصت کافی دارید در هزینه کل خود صرفه جویی کنید، یا اگر مهلت سررسید نزدیک است، زمان سریعتری را انتخاب کنید

بارگذاری تصاویر

اگر تصاویری دارید که نیاز به ویرایش های متفاوتی دارند، لطفاً برای هر مجموعه یک قیمت جداگانه درخواست کنید. شما می توانید چندین سرویس را برای هر مجموعه ویرایش اضافه کنید.

اطلاعات تماس

شما می توانید چندین سرویس را برای هر مجموعه ویرایش اضافه کنید. اگر تصاویری دارید که نیاز به ویرایش های متفاوتی دارند، لطفاً برای هر مجموعه یک قیمت جداگانه درخواست کنید.

  • انتخاب سرویس
  • افزودن اطلاعات
  • بارگذاری تصویر
  • اطلاعات تماس

انتخاب سرویس ها

ماسک تصویر

حذف پس زمینه

ماسک کلیپ

افزودن اطلاعات

نرخ

خدمات افزودنی

عرض

ارتفاع

اطلاعات اضافی

پیام شما

بارگذاری تصاویر

بارگذاری تصاویر شما

Max. size: 128,0 مگابایت

پیام شما را به کجا ارسال کنیم؟

نام شما

شماره تماس

ایمیل شما

پیام شما