ارتباط با ما
09392116387

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: تلاش می‌کنیم به جای مجوز، چارچوب در حوزه فین‌تک‌ ارائه دهیم

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با رونمایی از ره‌نگاشت بانک مرکزی برای توسعه فین‌تک‌ها از نگرش چارچوب‌دهی به جای مجوزدهی در این حوزه گفت و شفافیت حوزه کسب‌وکاری و حمایت از نوآوری را از مهم‌ترین محورهای برنامه بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها دانست.

به گزارش پیوست، مهران محرمیان‌ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در دومین روز از دهمین همایش‌سالانه بانکداری الکترونیک ونظام‌های پرداخت به ارائه چارچوب ره‌نگاشت‌ بانک مرکزی پرداخت. او از پایان برنامه‌ریزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در حوزهفین‌تک‌ها خبر داد و گفت: ما در برنامه جدید دو هدف را دنبال می‌کنیم. در حال حاضر، برنامه‌ریزی استراتژیک‌ فعلی دو تا هدفاستراتژیک ایجاد شفافیت در فضای کسب‌وکار و حمایت از نوآوری بوده است. در برنامه قبلی ما در خصوص شفافیت نیز طرححکمرانی ریال را داشتیم و پیشرفت‌هایی داشتیم.

او اجرای قانون چک و ماده ۱۱ قانون مالیات و کشف تقلب و دیگر سامانه‌ها نظارتی و اعتبارسنجی را حاصل طرح گذشته دانست وگفت: طرح قبلی شفافیت را پیش برد اما در نوآوری اقدمات کافی نبود و طرحی نداشتیم و به اقتضای اتفاقاتی‌که می‌افتاد‌ ما واکنشمی‌دادیم. اقدامات ما واکنشی بود. به همین دلیل خیلی از کسانی که می‌خواستند فعالیت کنند، تکلیف خود را نمی‌دانستند. حمایت ازفین‌تک‌ها و نوآوری‌ را پیش خواهیم برد. در این رابطه جلساتی هم با کارشناس و فعالان برگزار کردیم و بازخورد گرفتیم.

او در ادامه به تشریح برنامه بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها پرداخت و گفت: دو عامل کشش تقاضا و فشار فناوری

ما به عنوان نهاد تنظیم‌گر به تدوین این برنامه واداشت. باید فاصله رگولاتوری با روند کسب‌وکاری تا حد ممکن کاهش یابد و ریسک‌ها راکاهش دهیم.

او نهاد تنظیم‌گر‌ و کسب‌‌کارها را در خدمت مردم دانشت و از خلق ارزش برای مردم گفت.

محرمیان برنامه‌‌های بانک مرکزی را در مولفه‌های بنیادن‌ در زیست بوم‌ فین‌تک ایران را در حوزه زیرساخت، مشتریان، بازارهای بین‌المللی،سرمایه‌گذاری و تعامل قانون‌گذران دانست. و اعتبارسنجی را از دیگر مولفه‌های مدنظر بانک مرکزی دانست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد در ابن برنامه به سمت ارائه چارچوب‌ تا مجوز رفتیم. او گفت:

فین‌تک‌ شامل بورس و بیمه می‌شود اما خارج از برنامه بوده است. بانکداری سرمایه‌گذاری، نهادهای ناظر، کسب‌‌وکارها، سرمایه‌‌هایانسانی از مسائل ما بوده است.

ما سعی کردیم در سطوح کلان و عمومی به ارائه چشم‌انداز گسترش شمول‌ مالی پرداخته‌ایم. ما در برخی حوزه‌های شمول مالی جزوبهترین‌ها در منطقه هستیم. اما در حوزه تسهیلات‌ خوب نیستیم و باید بهبود پیدا کند.

او ادامه داد: راهبرد ما برای اجرای اهداف، تقویت محیط قانونی و نظارتی و ارتقای نوآوری و رقابت و ثبات بوده است. معتقدم تغییرنگرش نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

تهسیل‌گری رصد زیست بوم، توسعه رگ‌ تگ‌،

بستر سرمایه‌گذاری‌ گسترده در فین‌تک‌های‌ بومی،

سرمایه‌گذاری، تامین‌ مالی، بسترسازی، ارتقای نقش رویدادهای ملی وافزایش همزافزایی بین بازیگران اصلی زیست بوم مالی و اتصالبه پنجره واحد از جمله مسائل ما است. همچنین کمک به شکل گیری‌ پنجره واحد وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد را گسترش دهیم. اتصال به سامانه‌های اطلاعای و زیرساختی نهاد رگولاور

مقررات‌زدایی نظام پرداخت کشور و هدف ما خواندن مقررات توسط ماشین باشد.

او همچین ار ایجاد رگولاتوری‌ واحد، گفت و ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال را رگولاتوری واحد دانست.

محرمیان ایجاد پایگاه‌ محصولات‌ نوآورانه‌ سامانه برخط از جمله اهداف برنامه بانک مرکزی دانست. او از کانون‌سازی، هم‌فکری بامتخصصان و صاحب نظران

بستر شناسایی‌ روندهای حیاتی‌ برای فین‌تک را از اهداف دیگر دانست.

محرمیان از تدوین سند ملی فین‌تک‌ نیز خبر داد و گفت:

اپن‌دیتا‌ بسیار مهم است و راه توسعه است. کسب‌وکارها قادر به ارائه پیشنهاد نیستند چون دیتا‌ ندارند. و همین باعث می‌شود نتیجه‌گیریو دذ نگاه در برخی نقاط دقیق نباشد و ما کمک از سر تحلیل داده‌ها می‌خواهیم.

ما بانکداری باز را راه انداختیم و نظام‌مند‌ کردن این حوزه را در دستور کار داریم.

محرمیان ادامه داد: حوزه پرداخت بزرگ‌ترین حوزه فین‌تک‌ها در ایران و جهان است. خدمات درخشانی به مردم ارائه داده است و باعثحذف اسکانس‌ از جیب مردم بوده است. باید در این حوزه نوآوری انجام شود.

لندتک‌ها‌ از این بابت‌ اهمیت دارند، در لحظه‌ای‌ شخص حقیقی و حقوقی با منابع مالی نیاز دارد، به دریافت تسهیلات به کمک می‌کند واین ارزش است. اتفاقات خوبی افتاده است از زمستان‌ ۹۸ داریم کار می‌کنیم. فرهنگ لندتک‌ جا افتاده است.

محرمیان عنوان کرد: رگ‌تک‌ و سوب‌تک‌ بهره‌گیری‌ گسترده از ظرفیت‌ها است. سوپ‌تک‌ها‌ باعث تحلیل دیتا‌ و ارائه دیتا‌ی مناسب به بانکمرکزی است. بخشی از نظارت بانک‌ها به رگ‌تک‌ها واگذار می‌شود. مبادله‌ رمزارزها در داخل کشور است و ساماندهی و شفافیت است. ایجاد تعادل میان دو طیف است. در تامین ارز واردات‌ توسعه‌ای و ایجابی‌ است و واردات رسمی را مناسب می‌دانیم.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی در ادامه به لایه‌های‌ اجرایی ره‌نگاشت‌، اقدامات‌ و لایه‌های مختلف پرداخت.

او درباره لایه اول که با عنوان ساختار معرفی شد گفت:

ایجاد نهاد متولی‌ فین‌تک در بانک مرکزی، کارگروه حاکمیت داده‌ها، کارگروه اپن‌دیتا‌ تعیین ساختار رصد و پایش رمز دارایی‌ کارگروهمتدهای نوین‌ پرداخت است. هر کدام را در لایه‌های مختلف به سرانجام خواستم رساند.

تا میانه سال ۱۴۰۴ است.

او لایه دوم را مقرره‌ دانست و گفت:تدوین چارچوب لندتک‌، تا شش آینده است. توسعه بانکداری باز، رگ‌تک‌ و سوپ‌تک، زمینه تبادلرمزارها، استفاده از واردات‌ از رمزارزها، تدوین مقررات پرداخت اشیا تا پایان سال ۱۴۰۵ است. تدوین‌ چارچوب فعالیت نئوبانک‌ها، برابمقررات شعب‌ دیجیتال را در پیش داریم.

او درباره دیگر اقدامات اجرایی در لایه دوم ره‌نگاشت کفت: برروزرسانی سند احراز هویت، برروزرسانی کیف پول الکترونیکی پول، تنقیح‌مقررات حوزه نظام پرداخت، بازیینی مقررات متدهای‌ نوین پرداخت، تدوین مقررات سامانه پرداخت حسابی‌، تنظیم‌گری‌ پرداخت‌سازی(کارت به کارت) از دیگر اقدمات ما برای اجرای ره‌نگاشت است.

محرمیان در درباره لایه سوم یعنی مجوزها عنوان کرد:

تلاش داریم تا می‌توانیم‌ مجوز ندهیم و چارچوب ارائه دهیم. اعتبارسنجی کسب‌وکارها، کرادفاندینک، تعین‌ تکلیف صرافی رمزارزها، مدلحدید اعتبارسنجی، بانکداری باز، سامانه پرداخت حسابی، ایجاد رمزارز، ریال دیجیتال، اجرای دوره‌های مختلف سندباکس از دیگراقدمات ما برای توسعه چارچوب‌ها در حوزه فین‌تک است.

او لایه چهارم را لایه اجرا دانست در ادامه اجرای سه لایه اولیه اتفاق خواهد افتاد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آژانس مدیا و مارکتینگ ردی استودیو
سبد خرید
empty basket

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.